top of page

På Reisefot

-  Reko Ringen  -

Tveita Gardsmat er med i forskjellige REKO-ringar som er ei handelsplattform mellom lokalbefolkning og lokale matprodusentar, utan mellomledd! Her kan du bestille varer, bli "kjent med maten" og du har moglegheit til å stille spørsmål direkte til oss som produsent.

Du finn oss på :

- PRODUKTER DU KAN BESTILLE -

Bestill produktene dine via tlf: 99270495 eller gjennom grupper på facebook, klikk på stedet som passer deg best.

bottom of page